"אתיקה מקצועית" - 67 - מתמחים: עבודה נוספת ללא היתר
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
מדובר בבקשה לביטול חברות בלשכת עורכי הדין של מי ששימש כיו"ר אגודת הסטודנטים בתשלום תוך כדי התמחות, מבלי לבקש אישור מהלשכה. התלונה הוגשה על ידי יו"ר האגודה החדש, במסגרת מאבק פוליטי בין השניים. בתגובה, הסביר הנילון כי לא מדובר בעבודה פורמלית ומסודרת אלא בשליחות ציבורית במסגרת עמותה.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה עם הערה לנילון. הנילון שגה בכך שלא ביקש לקבל אישור עבודה נוספת בתקופת ההתמחות. יחד עם זאת, נוכח העובדה שלא מדובר בעבודה "רגילה" אלא בעבודה שבבסיסה שליחות ציבורית, וכן נוכח העובדה שחלף זמן די רב מאז ההתמחות, ולמעשה הנילון הוסמך זה מכבר כעו"ד, החליטה הוועדה שלא להיעתר לבקשה לביטול החברות בלשכה, תוך הערה לנילון כי היה עליו לפנות ללשכת עוה"ד לצורך קבלת אישור עבודה נוספת.
מס' ההחלטה:
את/113/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון