"אתיקה מקצועית" - 67 - משרדו של עורך הדין: שיתוף אסור בהכנסות וקבלת תיקים מחברה הפועלת למטרות רווח
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
המתלונן הינו אזרח שחי בארה"ב וביקש לשכור את שירותיה של חברה ישראלית לאיתור כספים בישראל. לטענתו, הפנייה אליו נעשתה על ידי עוה"ד הנילון ואדם נוסף העומד בראש החברה לאיתור כספים. הוסכם כי בגין האיתור, תשולם עמלה לחברה בסך 15% מכל סכום שיתקבל. יצוין כי הנילון אינו עובד של החברה, ואת שכר טרחתו הוא מקבל במישרין מן החברה, וזאת ללא התקשרות עצמאית עם הלקוח. הנילון מודה כי ההתחייבויות הכספיות של המתלונן הן מול החברה האזרחית והאדם העומד בראשה בלבד, ולא מולו. לטענת הנילון אין שיתוף אסור ברווחים בינו לבין החברה האזרחית, שכן הוא טיפל בהיבט המשפטי בלבד.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. עורך דין אינו רשאי לקבל לטיפולו תיקים שהופנו אליו על ידי מי שאינו עורך דין הפועל למטרות רווח ומפרסם מתן שירותים משפטיים, ונאסר עליו לשתף את שכר טרחתו עם מי שאינו עורך דין.
מס' ההחלטה:
את/20/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון