"אתיקה מקצועית" - 67 - משרדו של עורך הדין: גביית שכ"ט והוצאות באמצעות אפליקציית תשלום
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
עורכת הדין הפונה מבקשת לדעת האם עו"ד רשאי לגבות שכ"ט ו/או הוצאות באמצעות אפליקציות תשלום חינמיות להעברת כספים כגון: paybox; bit, pepper pay ואח’.
ההחלטה:
סעיף 9(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 קובע כי "לא יקבל עורך דין שכר טרחה בעד עבודתו המקצועית אלא בכסף". הסעיף אינו מגביל את אופן קבלת התשלום (מזומן, תשלומים, שיקים וכד’).
משכך מצאה הוועדה, כי אין מניעה לגבות שכ"ט או הוצאות באמצעות אפליקציות חינמיות להעברת כספים. מובן כי על עוה"ד לפעול בכספים הנ"ל כפי שהוא נוהג בכספים אחרים שהוא מקבל – לדווח עליהם לרשויות המס, להנפיק חשבונית/קבלה ללקוח וכו’.
מס' ההחלטה:
את/120/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון