"אתיקה מקצועית" - 67 - עורך הדין והצד שכנגד: התבטאויות החוסות תחת חופש הביטוי
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
המתלוננת משמשת כיועצת למעמד האשה ושיוויון מגדרי וממונה למניעת הטרדה מינית בעירייה. ביום האישה הבינלאומי, העלתה המתלוננת פוסט בו היא תיארה שיחה עם בתה לגבי הפערים המגדריים בין גברים לנשים. הנילון, שהנו עו"ד במקצועו ותושב אותה עיר, השיב לה לפוסט: "אני ברגשות מעורבים שכן טרם השתכנעתי שיום האישה הוא בראש מעייניך במסגרת תפקידך הציבורי. זה טרי מדי בעיניי שתחגגי את יום האישה".
הנילון טוען כי המתלוננת ובעלה משמיצים אותו מזה חודשים במסגרת סכסוך אישי פוליטי, וכי הוא הסיר את התגובה מיד כשנודע לו כי הפרסום גרם להם למורת רוח.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. מדובר בסכסוך אישי/פוליטי בין הצדדים ו/או מי מטעמם, הקשור במערכת הבחירות המוניציפליות, אשר התגלגל לפתחה של ועדת האתיקה הארצית שלא לצורך. דבריו של הנילון לא נכתבו במסגרת הגרעין הקשה של המקצוע, אלא כביקורת של אזרח מן השורה כנגד רשות ציבורית. לאור האמור, סבורה הוועדה כי הדברים שנכתבו על-ידי הנילון מהווים ביקורת על עובד ציבור ואינם מהווים משום חריגה מגבולות "חופש הביטוי". כמו כן, בהינתן כי הנילון מחק את תגובתו, מיד כשהובעה בפניו מורת רוחו של בעלה של המתלוננת, הרי שהנילון נהג כשורה.
מס' ההחלטה:
את/131/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון