"אתיקה מקצועית" - 67 - עורך הדין והצד שכנגד: עורך דין המייצג לקוח הנחשד בביגמיה
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
המתלוננת מנהלת הליכים מזה שנים בביהמ"ש לענייני משפחה ובבית הדין הרבני נגד בעלה, אשר בשנת 2017, לטענתה, נשא שלא כדין אישה נוספת בנישואי ביגמיה מבלי שיהיה גט בעניינם. המתלוננת טוענת כי היה על הנילון, המייצג את הבעל בהליכים נגדה, להודיע על נישואי הביגמיה האסורים מכוח החובה למנוע עבירה מסוג פשע, ומשלא עשה כן – הוא שותף לדבר עבירה. מתגובת הנילון עולה כי הבעל נישא כדין לפי היתר נישואין שניתן לו ע"י בית הדין הרבני.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. הוועדה לא מצאה כל ראיה לביצוע עבירה ע"י הנילון, ובפרט משלא הצליחה המתלוננת לבסס את טענתה לביגמיה כנגד הבעל עצמו, אשר לכאורה הוא מוקד טענותיה. ועדת האתיקה אינה ערכאת ערעור על החלטות בית הדין הרבני.
מס' ההחלטה:
את/4/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון