"אתיקה מקצועית" - 67 - חיסיון: חיסיון עו"ד-לקוח לא חל כלפי לקוחות שיוצגו במשותף ע"י עוה"ד
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
בין המתלונן וגרושתו מתנהלים הליכים בבית המשפט לענייני משפחה הקשורים לחוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג. בעבר, הנילון הוא זה שערך את הסכם הגירושין וייצג את המתלונן ואת גרושתו. המתלונן מלין נגד הנילון על כך שהגיש תצהיר עדות ראשית מטעם הגרושה על אף שהוא ייצג את שניהם בעבר ובכך הוא מפר את החיסיון. לטענת הנילון, התצהיר שהוגש נגע רק להבהרת מושגים בהסכם הגירושין.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. טענת המתלונן בדבר חיסיון עו"ד-לקוח אינה יכולה לעמוד כלפי גרושתו של המתלונן, מקום בו בני הזוג יוצגו יחד ע"י עוה"ד הנילון (ר’ החלטה מס’ את/124/11 שפורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס’ 44).
מס' ההחלטה:
את/109/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון