"אתיקה מקצועית" - 67 - עורך הדין וחברו למקצוע: התנהגות לא חברית שאינה מצדיקה העמדה לדין משמעתי
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
המתלונן ייצג את בעלה של הנילונה בהליך גירושין שבין השניים. מאז, טוען המתלונן, מפעילה המתמחה לחצים פסולים עליו כדי להניא אותו מלייצג בתיק – בתוך כך, היא התקשרה בשעה מאוחרת לבית חמיו והכפישה אותו בפניהם, והעלתה טענות סרק כגון: שהוא בוגד באשתו, שהוא חוגג בלילות וגונב כספים. לא זו בלבד אלא שהיא גם יצרה קשר עם מקום עבודתו וטענה שהוא מעלים כספים. הנילונה לעומת זאת טוענת כי המתלונן היה בן בית אצלה ואצל בעלה, עד שהחלו הטרדות חמורות מצידו בייחוד כלפי בעלה. המתלונן נהג להשאיר להם מכתבי אהבה, מתנות, להגיע ללא התראה ולהטריד את בעלה באופן אובססיבי. בהמשך, הגיעו לידיה הקלטות של המתלונן בהן הוא מכפיש אותה בפני בעלה, ויוצא בפניו בהצהרות אהבה. היא פנתה למשפחתו מאחר שידעה כי הם היחידים שיוכלו לדבר על ליבו ולהפסיק את מעשיו.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. הוועדה רואה בחומרה את מעשיה של הנילונה, ואולם בנסיבות העניין, הוחלט כי אין מקום לנקוט הליכים משמעתיים בהעדר עניין לציבור.
מס' ההחלטה:
את/232/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון