"אתיקה מקצועית" - 67 - עורך הדין וחברו למקצוע: ציון הגשת תלונה לוועדת האתיקה במסגרת מכתב דרישה
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
עורך הדין הפונה מייצג מוסד שהגיש תלונה לוועדת האתיקה נגד עורך דין נילון. כמו כן ובלי קשר, שלח הפונה מכתב דרישה לאחד מספקי החברה, כשאז התברר לפונה כי הנילון מייצג גם את הספק. עוה"ד הפונה שואל: האם במסגרת התשובה לעוה"ד הנילון, מותר לו ולמוסד לציין כי הגישו נגדו תלונה?
ההחלטה:
התלונות לוועדת האתיקה הן חסויות במובן זה שהלשכה אינה רשאית לחשוף אותן בפני צדדים שלישיים שאינם צד לתלונה. החיסיון אינו חל על הצדדים לתלונה, וממילא ללשכה אין מרות כלפי מתלוננים שאינם עורכי דין.
עם זאת, בשים להחלטת ועדת האתיקה הארצית מס’ את/6/01 שפורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס’ 6, עמדת הוועדה היא שעל עוה"ד המעוניין לחשוף את דבר קיום התלונה לשאול עצמו האם התלונה רלוונטית לגורם בפניו מבקשים לחשוף אותה.
מקום שבו ציון התלונה, משמש כדי להשחיר את פניו של עוה"ד בפני לקוחותיו – הרי שהדבר מהווה התנהגות שאינה הולמת ושאינה חברית.
מס' ההחלטה:
את/239/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון