"אתיקה מקצועית" - 67 - ניגוד עניינים: בייצוג בעלי דירות מול יזם בעסקת התחדשות עירונית
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
מס' ההחלטה:
את/190/18

השאילתא:

עורך הדין הפונה שואל: האם עורך דין המייצג בעלי דירות מול יזם בפרויקט התחדשות עירונית יכול לייצג את אותו יזם, בפרויקט אחר, באותו זמן?

 

ההחלטה:

כללי הלשכה המיוחדים לעניין ייצוג בעסקאות מכר דירות קובעים סטנדרטים ייחודיים למקרה זה ויצירת קשר נאמנות ישיר בין עוה"ד של הקבלן לבין רוכש הדירה, קל וחומר במקרה של בעלי דירות אל מול יזם פרטי בהתחדשות עירונית.

 

החשש הוא כי עורך הדין ימצא עצמו במצב של ניגוד אינטרסים. במקרה כזה גובר האינטרס של הגנת הרוכש - הלקוח במקרה שלנו בעל הדירה בהתחדשות עירונית, על זכותו של עורך הדין לייצג את לקוחו הקבוע - היזם הפרטי גם באם המדובר על פרוייקט אחר - שכן מטבעם של דברים ככל ולא יהיה "לטעמו"  הרי שלא יועסק ע"י היזם הפרטי.

 

כלל 14 (א') לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986 מונע מעו"ד לקבל על עצמו ייצוג או המשך ייצוג של לקוח אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו המקצועית כלפיו בשל עניין אישי שלו או התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר.

 

כמו כן, ייתכנו מצבים שבהם עורך הדין עלול למצוא עצמו במסגרת התביעה המשפטית (לא מעט מקרים בדבר קידום/אי קידום התחדשות עירונית מגיעים לפתחו של בית המשפט) כאשר יכול ועו"ד יאלץ לטעון טיעונים שתוצאתם עלולה להיחשב כהפרת כללים 15 ו- 16 לכללי האתיקה הנ"ל.

 

משכך הדברים, יש במקרה מעין זה בו עו"ד מייצג בעלי דירות חשש לניגוד עניינים ככל ויחפוץ לייצג את אותו יזם פרטי גם באם המדובר בפרויקט התחדשות עירוני אחר.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון