"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: חברות בקבוצות רישוי עסקי
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
עורך הדין הפונה ביקש לדעת: האם הוא רשאי להצטרף לקבוצת רישוי עסקי שפעילותה העיקרית היא העברת הצעות עבודה בין החברים, שכל אחד הוא מתחום עיסוק אחר? זאת כאשר על פי התקנון שהוצג "על החברים להביא הפניות תקפות ו/או אורחים לקבוצת בה הם חברים. לקבוצות הזכות לקבוע מספר מינימאלי של הפניות ו/או אורחים כתנאי לשמירת החברות בקבוצה".
ההחלטה:
לנוכח הבהרת הארגון כי כללי האתיקה של הגילדה גוברים על האמור בתקנון החברה – הוועדה אינה רואה מניעות אתית בחברות בארגון.
מס' ההחלטה:
את/37/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון