"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: פרסום במעליות
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
הפונה הנו עורך דין העוסק בתחומי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע, ויש לו ידע משפטי וגם ידע עסקי וטכנולוגי בנושא. בין לקוחותיו חברות וגם עורכי דין. הפונה ביקש לדעת: האם הוא רשאי לפרסם את שירותיו כעו"ד על גבי מסמכים שיש במעליות של בנייני משרדים, ובפרט כאלה המשמשים עורכי דין וחברות גדולות? לטענת הפונה, המסכים מנוהלים מרחוק, באמצעות האינטרנט וכל הפרסומות הן מכובדות.
ההחלטה:
צורת הפרסום המבוקשת על ידי עוה"ד אינה נכללת בגדר סעיף 3(א) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 המהווה רשימה סגורה של אמצעים בהם ניתן לפרסם. כמו כן, הוועדה סבורה שאין מקום לחרוג מן הכללים ולהתיר את הפרסום המבוקש במעליות.
מס' ההחלטה:
את/10/19
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון