"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: פרסום בפורטל אינטרנט של מדריכי תוכן
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
מס' ההחלטה:
את/265/18

השאילתא:

עורכת הדין הפונה ביקשה לדעת: האם היא רשאית לכתוב מאמרים תוך ציון פרטי ההתקשרות עמה בפורטל אינטרנט של מדריכי תוכן (בכל התחומים, לא רק משפטיים)? ע"פ המתואר בפנייה, עוה"ד אמורה לשלם למנהל הפורטל עבור הפנייה של לקוח למאמר תוכן שכתבה, וכן, לכל חבר קהילה שבוחר לפרסם את המאמר שלה על גבי תכנים שהם כתבו. בנוסף, עליה לשלם דמי חבר שנתיים. בין יתר השירותים שניתנים באתר האפשרות לתגמל את החברים בפורטל עבור הפניית לקוחות.

 

ההחלטה:

כלל 3(י) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) התשס"א-2001 מתיר לעורכי דין לפרסם מאמרים מקצועיים בתשלום ובלבד שייכתב מפורשות במקום הפרסום כי מדובר בפרסומת. מעיון בפורטל אליו הפנתה עוה"ד הפונה, עולה כי לא מצוין בו כי המאמרים המפורסמים בו הם בבחינת פרסומת.

 

כמו כן, יושם לב, כי בכל פרסומת שנעשית מטעם עורך דין באתר אינטרנט חיצוני מוטלת על עוה"ד המפרסם האחריות לוודא שהפרסומת למשרד עומדת בכללי הפרסומת [ר' החלטת הוועדה שמספרה את/138/18, פורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס' 66].

 

סוגיה עקרונית שמתעוררת בהקשר לפורטל שצוין בפנייה נוגעת לתשלום עמלה בגין הפניית לקוחות לעוה"ד – הדבר מהווה שיתוף אסור בשכ"ט, בניגוד לסעיף 58 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. התמורה היחידה שרשאי לגבות האתר הוא תשלום קבוע עבור פרסום המאמר או חברות בקהילה שאינה מותנית בהבאת לקוחות. ר' החלטה מס' את/296/16 שפורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס' 65 בעניין פרסום באינדקס עורכי דין.

 

עד לתיקון הליקויים שפורטו לעיל, סבורה הוועדה שהפרסום בפורטל אינו עולה בקנה אחד עם כללי הפרסומת הנ"ל.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון