"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: הסכת [פודקאסט] משפטי
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
מס' ההחלטה:
את/235/18

השאילתא:

עורך הדין הפונה מבקש לברר: האם הוא רשאי להקליט "פודקאסט משפטי"? הכוונה היא למעיין תוכנית רדיו אינטרנטית, שאינה משודרת ברדיו אלא באינטרנט ועל המעוניין להקשיב לתוכנית – להיכנס באופן יזום לאתר. כמו כן, הוועדה נשאלה גם לעניין פודקאסט המשודר במקביל ברדיו.

 

ההחלטה:

כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 אינם מתירים לעו"ד לפרסם את משרדו או עיסוקו בטלוויזיה או ברדיו. האמצעים בהם מותר לפרסם מפורטים בכללים, והם מהווים רשימה סגורה. בתוך כך, עו"ד אינו רשאי לשלם כסף כדי להופיע בטלוויזיה או ברדיו.

 

אין באמור לעיל, כדי למנוע מעו"ד להתראיין לתוכנית טלוויזיה/רדיו בנוגע לעניין מקצועי ובלבד שהדבר אינו נעשה בתשלום.

 

על כן, כל עוד ה"פודקאסט" מהווה תוכנית המשודרת "לייב" באתר אינטרנט – אין מניעה להפעילו, בכפוף לכך שאם הדבר נעשה בתשלום – יש לציין שזוהי פרסומת.

 

אשר לפודקאסט שמשודר גם כתוכנית רדיו - כל עוד התוכנית לא משודרת בתשלום, ולא מוזכרים בה פרטי משרדו של עוה"ד – אין עם זה בעיה. ככל שהתוכנית במהותה מהווה פרסומת – לרבות פרטי יצירת קשר עם המשרד, תיקים בהם המשרד טיפל וכו' – לא ניתן לפרסמם ברדיו.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון