"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: סרטון אנימציה
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
עורך הדין הפונה שאל: האם לפי כללי הפרסומת ניתן לפרסם סרטון אנימציה כסרטון תדמית?
ההחלטה:
השאילתה שהוגשה לוועדת האתיקה הינה כללית ולא צורף אליה סרטון ספציפי.
לפיכך, עמדת הוועדה היא שאין איסור על פרסום סרטון אנימציה, בכפוף לכך שהסרטון עומד בשאר כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 ובכלל זה מכובד.
מס' ההחלטה:
את/192/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון