"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: כרטיס ביקור על גבי כרטיסי חיוג
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
עורך הדין הפונה מייצג חיילים בפני בתי הדין הצבאיים. הוא ביקש לדעת: האם יכול לפרסם את שמו ופרטי ההתקשרות של משרדו על גבי כרטיסי חיוג, אותם יחלק ללקוחותיו כאילו היו כרטיס ביקור רגיל, על מנת שיוכלו להתקשר באמצעותם ממתקני הכליאה הצבאיים בהם הם עצורים? עוד הוסיף עוה"ד כי לא מדובר בחלוקה אקראית, אלא חלוקה ספציפית ללקוחות משרדו.
ההחלטה:
בסעיף 3(א) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001 מנויים האמצעים בהם רשאי עו"ד לפרסם את משרדו. כרטיס חיוג אינו נמצא באמצעים המנויים בסעיף 3(א). מכאן שלא ניתן להתיר את המבוקש על ידי הפונה.
עוד יצוין כי הוועדה סבורה שפרסום עוה"ד על גבי כרטיס חיוג פוגע בכבוד המקצוע, ואף יכול להתפרש כשידול לפי סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. שכן אין מעקב האם החייל, לקוח משרדו, מעביר או לא את כרטיס החיוג לחייל אשר לא נמנה עם לקוחות המשרד. גם מטעמי נראות אין הדבר מקובל לשיטת הוועדה.
מס' ההחלטה:
את/213/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון