"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: כתבי עת
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
עורך הדין הפונה ביקש לדעת - האם הוא רשאי לתרום כסף להוצאת חוברת לכבוד ל"ג בעומר בתמורה לחסות על רבע עמוד, בה יוזכר שמו ומשרדו עם פרטי התקשרות?
ההחלטה:
לא ניתן לפרסם את מתן החסות בעיתון או בכל פרסום אחר מטעם עוה"ד.
סעיף 3(ב)(14) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001, קובע שבפרסומת ניתן לפרסם "מלל חופשי שעניינו הצעת שירות משפטי על ידי עורך הדין, שאינו כולל כל התייחסות לשכר הטרחה".
הפרסום בדבר המימון אינו עוסק בהצעת שירות משפטי ומכאן שלא ניתן להתירו על פי הכללים. יתר על כן, המימון של כתב העת אינו שונה בסופו של דבר מפרסומת אחרת בעיתון שנעשית בתשלום, ולא מצוין על גביה שהפרסום נעשה במימון המשרד. לפיכך, כאמור, לא ניתן לפרסם את מתן החסות בעיתון.
מס' ההחלטה:
את/139/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון