"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: שימוש בתואר LAWYER
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
העובדות:
המתלונן טוען שהנילונה, מתמחה אשר לא עברה את בחינות הלשכה, עושה שימוש בתואר "Lawyer" בדף "פייסבוק" חרף העובדה שהיא לא הוסמכה מעולם. הנילונה השיבה כי השימוש במילה "Lawyer" מיועד הן לתיאור עורך דין והן לתיאור משפטן.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה בכפוף להסרת המילה "Lawyer" מדף ה"פייסבוק".
הערת העורכת:
הוועדה מבקשת להבהיר כי משפטן או מתמחה אינו יכול לעשות שימוש בתואר "Lawyer", אלא רק עורך דין שהוסמך ע"י לשכת עורכי הדין.
מס' ההחלטה:
את/27/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון