"אתיקה מקצועית" - 67 - פרסומת: פייסבוק
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67
השאילתא:
עורכת הדין הפונה מבקשת לדעת: האם היא רשאית לפרסם פוסט בפייסבוק בקבוצה סגורה של תושבי האזור בו היא מציינת כי היא עורכת דין, ולצרף את הקישור לאתר האינטרנט שלה? וכן לציין כי היא תשמח לעמוד לרשות האנשים בתחומים בהם עוסק המשרד.
ההחלטה:
אין מניעה להתיר את המבוקש לנוכח כלל 3(א)(5) לכללי הפרסומת וכן לנוכח סעיף 3(ב)(14) המתיר מלל חופשי שעניינו בשירות המקצועי שניתן ע"י עוה"ד (ואינו עוסק בשכ"ט).
על אף האמור, על הפרסומת להיות מכבדת ולא לפגוע בכבוד המקצוע או בציבור, ועל כן, יש להקפיד כי הפוסט לא יפורסם (או "יוקפץ" לראש העמוד) בתדירות העולה על אחת לשבוע.
מס' ההחלטה:
את/125/18
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון