"אתיקה מקצועית" - 67 - גילוי דעת לעניין פרסום הישגים משפטיים של עו"ד, ללא מידע ענייני
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67

בהמשך להחלטת ועדת האתיקה הארצית מס' את/180/18 שפורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס' 66, מבקשת ועדת האתיקה הארצית להבהיר כדלקמן:

 

פרסומת מטעמו של עורך דין או משרדו יכולה ואף ראוי כי תשקף את יכולותיו המקצועיות של עורך הדין, את ניסיונו ותיקים בולטים בהם התקבלה תוצאה משמעותית עבור הלקוח. בתוך כך, יכול עורך הדין לתאר את הנסיבות של אותם התיקים, את הטיעונים המשפטיים שהועלו בפני בית המשפט, הלכות משפטיות ותקדימים שנקבעו בתיקים של משרדו ולבסוף, ניתן במקרים המתאימים לציין את תוצאות פסק הדין, בין אם מדובר בזיכוי, קבלת התביעה, הסדר או פשרה ראויים וכו'.

 

עם זאת, שבה הוועדה ומדגישה כי פרסומת צריכה למסור מידע ענייני, אמין ונכון שמשקף נאמנה את המצב המשפטי וגם את ניסיונו של עוה"ד ולא מצג שאינו קשור באלו. עמדת הוועדה הנה כי פרסומת שכל תוכנה הוא סכום הזכייה של הלקוח או העונש המקל, מבלי שיהיה בה משום מידע מהותי, הינה פרסומת אסורה בניגוד לכלל 2א לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001, שאינה מכבדת את כבוד המקצוע והינה בבחינת שידול של לקוחות לקבלת עבודה.

 

מאז התיקון לכללי הפרסומת, שנועד לאפשר לעורכי דין לפרסם את עיסוקם באופן אפקטיבי ומכובד תוך מתן מידע רלוונטי ללקוחות פוטנציאליים, הובאו לידיעת הוועדה מודעות פרסומות רבות שכל תוכנן הוא שורה בדבר סכום הפיצוי שקיבל לקוח או ניקוד נמוך בעבירת תנועה או הסדר מקל בפלילים או הסרת הגבלות בהוצל"פ וכד'. למותר לציין כי אין במודעות אלה משום מידע ענייני או משפטי, והן אינן נכללות בגדר המותר בכללי הפרסומת.

 

לפיכך, מבהירה הוועדה כי לא ניתן לפרסם תמונות של המחאות שקיבל הלקוח, או מכתבים מחברת הביטוח או מ"קרנית" המודיעים ללקוח על סכום הפיצוי מבלי שיתלווה לכך תוכן מהותי בדבר נסיבות התיק, כך גם לא ניתן לציין הסדר תעבורתי כגון: "נתפס בשכרות, קיבל 2 נקודות", או הסדר בהוצל"פ/חדלות פירעון כגון: "חובות בסך 10 מיליון ₪ הופטרו תמורת 5,000 ₪" וכו'.

 

למען הסדר הטוב, ב- 30 הימים הקרובים לא יינקטו הליכים משמעתיים בגין פרסומים אלה, וזאת, על מנת לאפשר לציבור עורכי הדין להיערך בהתאם ולשנות את הפרסומים, ככל שיהא צורך. לאחר חלוף המועד, תחל הוועדה לאכוף את ההחלטה הנ"ל ולנקוט הליכים משמעתיים.

 

בברכת חברים,

ועדת האתיקה הארצית

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון