"אתיקה מקצועית" - 67 - התנהלות עורכי דין בבחירות למוסדות הלשכה
07.05.2019 | אייר תשע"ט | גליון מס' 67

בימים אלה נערכת לשכת עורכי הדין למערכת בחירות למוסדות הלשכה.

 

סדרי הדין של הבחירות ללשכה מוסדרים בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 ובכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982, לרבות בתיקון לכללים שפורסם בחודש ספטמבר האחרון (להלן: "כללי הבחירות").

 

אנו קוראים לכם/ן לנהוג באיפוק ובריסון בתקופה אינטנסיבית זו, לכבד את חבריכם וחברותיכן למקצוע ולשמש מופת ודוגמה למקצוע עריכת הדין – מדובר בחובה מקצועית, מוסרית ומעל הכל - אתית.

 

ועדת האתיקה הארצית הדגישה כבר בעבר כי חופש הביטוי אינו מוחלט, ועל כן עורך דין נדרש בזמן מערכת בחירות (הן למוסדות הלשכה והן במסגרת בחירות כלליות לכנסת), לשמור על שפה ראויה ומכבדת. כך למשל, התבטאויות התומכות ברצח, בגזענות או בטרור, או שיש בהן הסתה פראית, גם אם נאמרות במערכת הבחירות ולא במסגרת תפקידו של עורך הדין, עלולות להיחשב לעבירה אתית, בפרט אם המתבטא מזדהה כעורך דין בפרסום (ר' דבר יו"ר ועדת האתיקה הארצית, גיליון אתיקה מקצועית מס' 56).

 

עם ההתפתחות הטכנולוגית והמגמה להקל על הנגשת מידע לקהל הרחב באמצעים אלקטרוניים ומסרונים, הובאה לידיעת ועדות האתיקה בעת האחרונה התופעה של משלוח מסרונים אנונימיים, שלא בהסכמת הלשכה, המשבחים או לחילופין מגדפים מי מן המתמודדים.

 

אנו מבקשים להזכירכם/ן כי משלוח פרסומים בניגוד לאמור בתיקון ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק הספאם") עשוי כשלעצמו להוות עבירה אתית. מעבר לכך, השימוש בשפה לא הולמת, זלזול בחבר למקצוע והפצת שקרים ומסרים לא מכבדים, או מידע מטעה או חלקי, יובילו לנקיטת צעדים משמעתיים מצד ועדות האתיקה.

 

על המתמודדים וכל מפרסם מטעמם להקפיד על תעמולה מכובדת ובהתאם לכללי הבחירות, תוך ציון פרטיהם באופן מפורש על מנת למנוע תופעה של הודעות סרק הנשלחות על ידי מאן דהוא. כאן המקום להזכיר את דברי כב' השופט ס' ג'ובראן, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, במסגרת תר"מ 80/20 דוידי נ' בוסקילה מיום 1.9.2013 לפיהם:

"עקרונות השקיפות וההגינות מחייבים כי הטוען דבר נגדו חברו, יטען זאת בעצמו, ולא ממחשכים. לכך יש להוסיף כי המסרים שמבקשים המתמודדים בבחירות להעביר למתמודדים באמצעות מודעות, ראוי ונכון שיימסרו מפיהם באופן גלוי. מידע מלא ושקיפות הכרחיים הם על מנת שהבוחרים יצביעו על פי צו מצפונם, ולא על סמך אינטואיציות והנחות לא מבוססות".

לא בכדי חזר על עקרונות אלו כב' השופט חנן מלצר, יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-21 בהחלטתו מיום 27.2.2019, במסגרת הליך תב"כ 8/21.

 

ועדות האתיקה יתנו מענה הולם לתלונות משמעתיות שיגובו בראיות בעניין זה.

 

פרקליטת ועדת האתיקה הארצית, עו"ד שלי ואקנין אדם

ממונה בכירה – מחלקת האתיקה, עו"ד אנדריאה דיאמנט קופייקין

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון