"אתיקה מקצועית" - 60 - עורך הדין והצד שכנגד: פרשת איקיוטק
12.01.2016 | שבט תשע"ו | גליון מס' 60
מס' ההחלטה:
את/ 13/14

התלונה

תיק זה מרכז 126 תלונות שנתקבלו נגד חבר אשר שלח לכל המתלוננים מכתב דרישה לגבי חוב בנושא שירותי מידע אודות מבחני במה. המתלוננים מעלים טענות רבות, ביניהן, כי כלל לא נרשמו לשירות, הפנייה לגביית החוב נעשתה בשיהוי של כחמש שנים, ובמכתב הדרישה אין הוכחה כלשהי לחוב ופירוט בגין מהות החוב. לאחר קבלת המכתב טוענים המתלוננים כי חלק מפניותיהם לבירור בקשר לחוב לא נענו על ידי הנילון כלל וכי בשיחות עם צוות משרדו קיבלו איומים לתביעה ולהוצאה לפועל.

 

הנילון במענה מספק הוכחות לכך שהמתלוננים נרשמו לשירות. לדבריו, הזוכה נמנעה לבצע פעולות גבייה נגד חייבים במשך מספר שנים לאור בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה בעניין, אשר נדחתה בשנת 2013 . בעקבות פסק הדין פתחה החברה במבצע גבייה משפטי נגד לקוחותיה אשר נותרו חייבים לה כספים.

 

במענה לטענה בנושא השירות והיחס שקיבלו המתלוננים שטלפנו למשרדו, הנילון טוען שצוות משרדו מעולם לא הטריד או איים על מי מחייבי המשרד. כאשר חייב פנה לקבלת פרטים או אסמכתאות – הוא נענה בהקדם האפשרי על ידי צוות המשרד. בידיו קיימים אישורים כי נשלחו תגובות לכ- 40,000 חייבים אשר פנו למשרדו וביקשו לקבל אסמכתאות.

 

הנילון מסביר כי בלא מעט מקרים לאחר שהמתלוננים פנו למשרדו של הנילון, העביר הנילון את פנייתם לחברה הזוכה, לצורך בירור מעמיק מכיוון שהמידע בגין החובות סופק לו על ידה. ברוב המקרים, החליטה החברה למחול על חובם. הנילון מוסיף, שאף אם יש בידי חייב מסוים טענה ראויה לבירור נגד החוב, אין בכך כדי להפוך את פנייתו של בא כוח הנושה לעבירה אתית.

 

באופן כללי הנילון מדגיש כי חובת הנאמנות של עורך הדין הינה ללקוח. כאשר לקוח מבקש את טיפולו של עורך דין בגביית החוב אין זה מתפקידו לנהל חקירה בעניין מהות החוב. אין לנילון כל אחריות או חובה לבלוש אחר לקוחו ולפקפק בו, לחקור את מקורות המידע שנמסרו לו כמידע אמיתי ונכון, ולהפוך בעל כורחו למבקר הפנים של לקוחו כאשר האחרון מוסר לו מידע עובדתי שמצוי בידיעתו. איש לא יבקש לשכור את שירותיו של עורך דין שמטיל ספק במידע שהוא מקבל, ובמקום לייעץ כיצד לנהוג, הוא פונה לערוך בדיקות עצמאיות באשר לנכונותו. דבר זה עלול להוביל לפגיעה קשה באמון שניתן לעורכי דין על ידי לקוחותיהם.

 

זאת ועוד: ועדת האתיקה אינה תחליף לבית המשפט ואינה נכנסת לדון בסכסוכים אזרחיים, ובוודאי לא בסכסוכים אזרחיים שבין לקוח לבין הצד שכנגד. בימים אלו מתנהלת חקירה פלילית בעניין "איקיוטק" על ידי משטרת ישראל. הנילון החליט להקפיא כל פעילות גביה במסגרת הלקוח וזאת עד לסיום הליכי החקירה אשר מתנהלים בעניין.

 

ההחלטה

לגנוז את התלונות. מצד אחד, ריבוי התלונות הוא בבחינת "כמות ההופכת לאיכות". גם ההד הציבורי שלו זכתה הפרשה מדבר בעד עצמו. מנגד, יש לבחון האם עורך הדין הנילון עבר עבירה המצדיקה העמדתו לדין משמעתי. עיון בחומר התיק מעלה כי קיים סכסוך אזרחי לגיטימי באשר לעצם קיומו של החוב. גיבוש עמדה לגבי סכסוך זה אינו מובן מאליו. עד כה לא ננקטו הליכים פליליים נגד מי מהמעורבים, לא אושרו תביעות ייצוגיות בעניין, ופסקי הדין שנתקבלו הנם פרטניים לכל מקרה. עוד עולה, כי הנילון לא נהג בהתעלמות מפניות החייבים. ניתן להבין, כי נוצר עומס במשרדו אשר גרם לעיכוב במענה או לטעויות, אולם הוכח כי ככלל התייחס הנילון לפניות, ואף הביא לביטולו של החוב/הפחתתו. בהמשך, הקפיא הנילון את כל פעולות הגבייה בשם החברה.

 

הוועדה לא השתכנעה מהטיעון, לפיו המתינה החברה עם גביית החובות עד לקבלת פסק דין בהליך מסוים, ונראה כי היו גם סיבות אחרות. גם שיטת ההרשמה, המאפשרת בקלות לאזרחים להתחייב התחייבות כספית ארוכת טווח, אינה ראויה, אך ייתכן כי החברה ניצלה פרצה בחוק שהייתה קיימת בזמנו, ומכל מקום טענות אלה יש להפנות לחברה ולא לעורך הדין. מכתב הגבייה מנוסח באופן סטנדרטי ואינו חריג ממכתבי דרישה אחרים.

 

הערת העורכת

כזכור, ועדת האתיקה הארצית ריכזה תחת ידיה את כל התלונות שהתקבלו לגבי "פרשת איקיוטק", שעניינה במשלוח מכתבי דרישה על ידי עורכי דין, בהיקף נרחב, בגין שירותי תוכן אשר על פי הטענה סופקו באמצעות מכשירים סלולריים לפני מספר שנים. תלונה זו היא התלונה העיקרית בפרשה, אשר הטיפול בה הסתיים בוועדת האתיקה הארצית לאחרונה.

 

להרחבה בעניין טיפול ועדת האתיקה הארצית בפרשת איקיוטק ראו גם: דבר יו"ר ועדת האתיקה הארצית "פרשת איקיוטק - האם הרחבת אחריותו של עורך דין? אתיקה מקצועית 55 (2014); החלטה מספר את/

230/14 "עורך הדין והצד שכנגד: עריכת בדיקה ראייתית בטרם נקיטת הליכי גבייה" אתיקה מקצועית 57 (2015); "עורך הדין והצד שכנגד: מדיניות הוועדה לגבי פרשת איקיוטק" אתיקה מקצועית 59 (2015);

"עורך הדין והצד שכנגד: משלוח מכתבי התראה", אתיקה מקצועית 59 (2015).

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון