"אתיקה מקצועית" - 59 - עורך הדין וחברו: כלל 22, שימוש בהקלטה שנערכה ללא ידיעת המקליט
04.11.2015 | חשוון תשע"ו | גליון מס' 59
השאילתא:
עורך הדין הפונה שואל, אם הוא רשאי להשתמש בבית המשפט בהקלטה של עורך דין אחר שבוצעה על ידיו במכשיר טלפון נייד בטעות, שכן הותקן במכשירו יישומון (אפליקציה) המקליט את כל שיחותיו ללא ידיעתו.
ההחלטה:
לאסור את השימוש בהקלטה לאור כלל 22 לכללי האתיקה. מדובר במקרה בו עורך הדין המקליט פעל בעניין מקצועי למען לקוחו.
מס' ההחלטה:
את/90/15
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון