"אתיקה מקצועית" - 58 - כלל 22: הקלטה במסגרת יחסי עבודה
15.06.2015 | סיון תשע"ה | גליון מס' 58
העובדות:
התלונה נסבה סביב סכסוך שבין המתמחה הנילון ובין המאמנת שלו, בגין תנאי העסקה ואי תשלום שכר. בין הצדדים אף מתנהל הליך בבית הדין לעבודה (תביעה ותביעה שכנגד). כחלק מסכסוך זה, ועוד בטרם הוגשה התביעה לבית הדין, הקליט המתמחה את המאמנת ועורך דין אחר ואת תמליל השיחות הגיש כנספח לכתבי הטענות בבית הדין לעבודה.
עורך הדין המתלונן פועל, כפי הנראה, בשיתוף פעולה עם המאמנת. המתלונן טוען, כי התנהגותו של המתמחה מהווה הקלטה אסורה של עמית למקצוע.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה נוכח העובדה שמדובר בהקלטה שעסקה בעניינים שבין עובד ומעביד ולא בעניין של לקוחות, ועל סמך ההנחה, כי לצורך הליך בין עובד למעביד, הקלטה המבוצעת במידה שאינה עולה על הנדרש ולא חרגה מהראוי, לא תהווה עילה להעמדה לדין משמעתי.
הערת העורכת:
בהחלטה מספר את/172/10, "כלל 22: הקלטת עורך דין אחר", שפורסמה ב- "אתיקה מקצועית" מספר 40 עמוד 8 (2011), נדרשה הוועדה לסוגיית הקלטת חבר למקצוע במסגרת סכסוך עסקי וקבעה כי יש לבחון את נסיבות העניין בטרם תותר ההקלטה.
במקרה שבפנינו החליטה הוועדה לגנוז את התלונה, שכן נראה כי לא הייתה בידי המתמחה דרך אחרת להוכיח את טענותיו, באשר המאמנת דחתה אותן מכל וכל וההקלטות משמשות ראיות מרכזיות בתביעתו. בנוסף, אין בהקלטות פרטים אודות מי מלקוחותיהם של המאמנת או המתלונן.
מס' ההחלטה:
את 225/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון