"אתיקה מקצועית" - 56 - ניהול משרד: הנפקת חשבונית מס למי שאינו לקוח של עורך הדין
02.02.2015 | שבט תשע"ה | גליון מס' 56
השאילתא:
המתלונן שכר דירת מגורים מאת אמה של עורכת הדין הנילונה. הנילונה ייצגה את אמה וערכה את הסכם השכירות שנחתם במשרדה. במסגרת ההסכם נכתב במפורש כי הנילונה מייצגת את המשכירה ואינה מייצגת את השוכר, אשר רשאי להתייעץ בעורך דין מטעמו. על פי הוראות ההסכם, שילם השוכר סכום של 600 ₪ בגין מה שהוגדר כ"השתתפות בהוצאות המשפטיות של המשכירה". כנגד תשלום זה קיבל חשבונית מס מאת הנילונה. על פי החשבונית, התשלום דווח למע"מ וכפי הנראה נוכה בגינו מס תשומות. המתלונן טוען, כי בכך יצרה הנילונה מצב של ניגוד עניינים, כאשר למעשה גבתה ממנו שכר טרחה, אך ברור כי חובת הנאמנות שלה הייתה נתונה לאמה – המשכירה. הנילונה משיבה, כי היא לא ייצגה את המתלונן והדבר היה לו ברור. לדבריה, התשלום ששילם לה הוגדר במפורש כ’השתתפות בהוצאות משפטיות’ של הלקוחה ולא כשכר טרחה.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה מחוסר עניין לציבור. עם זאת, הוועדה מבקשת להבהיר, כי בהתאם להנחיות של רשות המיסים, אסור לעורך דין המקבל שכר טרחה בשם לקוחו להנפיק חשבונית מס לגורם המשלם שכן המשלם אינו לקוח של עורך הדין ולמעשה עורך הדין לא סיפק לו כל שירות.
מס' ההחלטה:
את 238/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון