"אתיקה מקצועית" - 55 - פרסומת: מתן שירותים משפטיים באמצעות האינטרנט
01.12.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
השאילתא:
עורך הדין הפונה מבקש להפעיל אתר אינטרנט שאינו אתר האינטרנט הרשמי של משרדו, באמצעותו יספק שירותים משפטיים ללקוחות מזדמנים וללקוחות קבועים. השירותים המשפטיים אשר יינתנו על-ידי אותו אתר יכללו בין היתר ייעוץ משפטי לפניות, מתן חוות דעת משפטיות, ניסוח מסמכים משפטיים, הקמה ופירוק חברות, רישום סימני מסחר ופטנטים, פעולות מול רשם התאגידים, עסקאות במקרקעין, הוצאה לפועל, צווי ירושה וצווי קיום צוואה. האתר
יפורסם בהתאם לכללי האתיקה הרלוונטיים. במקרים הרלוונטיים לא תהיה סטייה מהוראות הדין לרבות קיום פגישה פנים אל פנים עם הפונה, לצורך החתמתו בפני עורך דין על המסמכים הרלוונטיים. כמו כן יהיה מקום פיזי שבו ניתן יהיה להיפגש עם לקוחות והמשרד יפעל לייצג צד אחד בלבד בכל שירות משפטי. האתר יהיה בבעלות משרד עורכי דין והמשרד לא ישתף את הכנסותיו עם מי שאינו עורך דין.
ההחלטה:
לא לאשר את הפעלת האתר. על פניו מדובר ביצירת מצב בעייתי לפיו משרד עורכי דין יתנהל מול לקוחות מזדמנים ללא כל יכולת להבין באמת מי עומד מולו, על מנת לרדת לעומקן של שאלות המופנות אליו ולעומקם של נושאים המובאים לפתחו. מצב שבו משרד עורכי דין פועל מאחורי אתר אינטרנט שאינו האתר הרשמי של אותו משרד, עלול ליצור התנהלות לפיה אופן הפרסום האתר, אינו תואם את אופן הפרסום המותר לפי כללי הלשכה, שכן לכאורה, אותו
אתר אינו מייצג משרד עורכי דין כי אם פעילות עסקית/משפטית שאינה חוסה תחת כללי לשכת עורכי הדין. זאת ועוד: קיים חשש לגבי הזהות של מי שייתן את השירותים המשפטיים בפועל, באמצעות
אתר שכזה. הלקוח לא יוכל לדעת מי הוא נותן השירות ולא יוכל לדעת מול מי הוא מתקשר לצורך מתן ייפוי כוח לביצוע פעולות כאלה ואחרות.
מס' ההחלטה:
97/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון