"אתיקה מקצועית" - 55 - כלל 22: הקלטת דיון בוררות על-פי דין תורה
01.12.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
העובדות:
עורך הדין המתלונן הגיש נגד לקוחותיו לשעבר תביעה לתשלום שכר טרחה, שנדונה בהליך בוררות על-פי דין תורה. עורכי הדין הנילונים נטלו על עצמם את ייצוג הנתבעים. לאחר כחמש שעות דיון, שתועדו בפרוטוקול שערך הבורר עצמו, הודיעה עורכת הדין הנילונה כי היא הקליטה את הדיון. לשיטתה, כפי שהדבר נרשם בפרוטוקול מפיה, "אין פגם בהקלטה". באותו שלב הופסק הדיון.
ההחלטה:
להעמיד לדין את שני עורכי הדין הנילונים. כלל 22 (א) לכללי האתיקה אוסר חד משמעית על הקלטת חבר למקצוע ללא ידיעתו. בנוסף, הוועדה סבורה כי כלל 22 (ב), האוסר על הקלטת דיון בבית המשפט, צריך לחול גם על דיוני בוררות מכל מין וסוג שהוא.
מס' ההחלטה:
את 110/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון