"אתיקה מקצועית" - 55 - חסיון: חשיפת הסכם שכר הטרחה בהליכי פשיטת רגל
01.12.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
השאילתא:
עורך הדין הפונה מייצג פושטי רגל רבים. לאחרונה הוא נדרש להציג בפני בית המשפט והמנהל המיוחד בפשיטת רגל, את הסכם שכר הטרחה מול הלקוח וכן את חשבוניות המס שהופקו על ידו בגין תשלומי החייב עבור שכר הטרחה. הפונה מוטרד מכך שהדבר יהפוך לתופעה ומבקש את עמדת הוועדה בעניין.
ההחלטה:
א. ככלל, הסכם שכר הטרחה והמסמכים הנלווים לו, כדוגמת חשבונות עסקה, קבלות, וחשבוניות מס הינם חסויים, ועל עורך הדין המתבקש לחשוף אותם לפעול בהתאם ולכבד את החיסיון.
ב. יחד עם זאת, הואיל והחיסיון הינו של הלקוח, ולא של עורך הדין, הרי ככל שהחיסיון הוסר כדין, החשש מפני חשיפת הנתונים הכספיים של המשרד אינו מהווה עילה להימנע ממסירת המידע.
הערת העורכת:
החלטת הוועדה התבססה על הנמקה, לפיה הסכם שכר הטרחה מצוי בלב ליבו של הייעוץ המשפטי, והוא מהווה חלק מתוצר העבודה של עורך הדין, אשר אמור להיות סודי, ושמור לידיעתם הבלעדית של עורך הדין ולקוחו. מעבר לסכומים עצמם, אשר יש בהם כדי לשקף
יכולות כספיות, יכולים להיות בהסכם ובהוראותיו קצוות חוט למידע אחר, כדוגמת זהות מממן שכר הטרחה, מידע וצפי של הצדדים להסכם לגבי הליכים שונים, הערכת הצדדים אודות סיכויי הצלחה וכדומה.
מס' ההחלטה:
את 73/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון