"אתיקה מקצועית" - 55 - כלל 25: שליחת חוקר פרטי לצד מיוצג
01.12.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
העובדות:
עורכת הדין המתלוננת מייצגת תובעת בתביעת נזיקין נגד המדינה. עורכי הדין הנילונים מייצגים את המדינה. המתלוננת טוענת כי הנילונים שלחו חוקר פרטי אשר יצר קשר עם מרשתה וזאת בניגוד לאמור בכלל 25 לכללי לשכת עורכי הדין – האוסר על פנייה של עורך דין לצד מיוצג. הנילונים טוענים, כי החוקר נשלח על ידי הלקוחה – מדינת ישראל. הנילונים מוסיפים, כי אינם יכולים ואינם מתכוונים למנוע ממרשתם, דהיינו – מדינת ישראל,
לבצע את בדיקותיה, רק משום שבעל דין מבקש אותה לא לעשות כן.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. לא הוצגו ראיות לכך שהנילונים הפעילו את החוקר, ולפיכך לא נעברה עבירה אתית.
הערת העורכת:
החלטה זו עולה בקנה אחד עם החלטה מספר 69/10 , שפורסמה ברבעון "אתיקה מקצועית" מספר 42 והחלטה מספר 301/11, שפורסמה ברבעון "אתיקה מקצועית" מספר 45. החלטות אלה פסלו הפעלת חוקרים ע"י עורך הדין, אך איסור זה אינו חל על הלקוח.
מס' ההחלטה:
את 204/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון