"אתיקה מקצועית" - 55 - התמחות: סכסוך בין מאמן למתמחה
30.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
העובדות:
התלונה הוגשה על ידי עורך דין שאימן מתמחה. המאמן טוען כי המתמחה קרא לו "חלאת המין האנושי ונבלה". המתמחה בתגובתו מתאר מסכת קשה של התעמרות בו לאורך זמן מצד המאמן. במהלכו של האירוע נשוא התלונה צעק עליו המאמן מדוע אינו מקפיד לומר לו כל יום "בוקר טוב אדוני" ו"ערב טוב אדוני". המתמחה טוען כי השיב שאינו מוכן לסבול יחס כזה, ואז הוא פוטר על המקום. המתמחה מאשר כי ענה במילים קשות, אם כי אינו זוכר את המילים
המדויקות. המתמחה הביע צער על האירוע, ובמיוחד על כך שהמאמן לא הסתפק בהשפלות המתמשכות, ובפיטורי בזק באמצע ההתמחות, אלא מצא לנכון גם לפנות ללשכה בעניין זה.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. בהתחשב בכך שהדברים קרו בדלת אמות המשרד, בכך שהמאמן אינו מצביע על הישנות של מקרים, ולאור העונש הכבד שקיבל המתמחה בכך שפוטר במהלך ההתמחות ללא הודעה מוקדמת, אין המדובר במקרה המתאים לנקיטה בהליכים משמעתיים נוספים. הוועדה מקבלת את הבעת הצער של הנילון, ולנוכח הנסיבות המפורטות במכתבו, לא תנקוט בהליכים משמעתיים תוך הבהרה כי ביטויים מן הסוג נשוא התלונה אינם מקובלים כלל ועיקר. בנוסף, העבירה ועדת האתיקה העתק התיק לוועדת ההתמחות על מנת לבחון את כשירותו של המתלונן להוסיף ולאמן מתמחים.
מס' ההחלטה:
את 87/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון