"אתיקה מקצועית" - 55 - אימות חתימה: במקרה של ספק בכשירותו המשפטית של החותם
30.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
השאילתא:
עורך הדין הפונה עוסק בתביעות מול הביטוח הלאומי וכן בתביעות נזקי גוף, ומייצג במסגרת עיסוקו גם קשישים. השאילתא נוגעת להחתמת קשישים על מסמכים שונים (יפויי כוח, ויתור על סודיות רפואית, תצהירים, טפסי תביעה וכו’), בעת שאלו אינם צלולים בדעתם, או שנמצאים במצב דמנטי או מצב המתקרב לכך ואין להם אפוטרופוס. שאלתו הינה האם במקרה כזה יש לחתימת הקשיש "ערך"? והאם יש צורך בחתימת אדם נוסף כדוגמת בן משפחה שהוא צלול בדעתו.
ההחלטה:
א. השאילתא היא כללית וכוללנית, והואיל ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, גם לא ניתן לתת לה מענה נקודתי.
ב. ככלל, על עורך דין המחתים אדם על מסמך משפטי לוודא כי הוא כשיר לעשות כן, ולוודא כי הוא מודע למעשיו ומבין את משמעות חתימתו על אותו מסמך.
ג. ככל שלעורך הדין יש ספק ביחס לכשירותו של אותו אדם, מודעותו, או הבנתו ביחס למסמך או משמעות חתימתו, עליו להימנע מהחתמתו על כל מסמך כאמור. כל פעולה אחרת עלולה להוות עבירה אתית.
מס' ההחלטה:
את 93/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון