"אתיקה מקצועית" - 55 - עורך הדין ובית המשפט: התחזות מתמחה לעורך דין
30.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
מס' ההחלטה:
את 102/13

עובדות

התלונה הוגשה על ידי מנהל בתי המשפט. עורך הדין הנילון ייצג נאשם בבית המשפט. עורך הדין לא התייצב לדיון שנקבע, ובמקומו התייצב המתמחה הנילון, שהציג עצמו כעורך דין וכמייצגו של הנאשם. באותו דיון עתרה באת-כוח המאשימה לכך שבא-כוח הנאשם יציג ייפוי כוח מפורט, הכולל את שמות המייצגים, והוסיפה כי מבדיקותיה עולה שהמתמחה אינו נמנה עם עורכי הדין הרשומים בלשכה. בית המשפט הורה כמבוקש – אולם ייפוי כוח כאמור לא הוגש. תחת זאת, עורך הדין הנילון הגיש בקשה לשחרור מייצוג. בדיון שנערך בבקשתו, הצהיר עורך הדין הנילון, כי המתמחה הוסמך כעורך דין. בהחלטתו בבקשה לשחרור מייצוג, קבע בית המשפט, בין היתר, כי יש להמציא ללא דיחוי לבית המשפט את פרטי רישיונו של המתמחה. עורך הדין התעלם מהוראה זו של בית המשפט. בעקבות השתלשלות דברים זו, הורה בית המשפט לזמן לדיון את עורך הדין והמתמחה. לדיון התייצב רק עורך הדין, אשר שוב הצהיר כי המתמחה הנו עורך דין והתחייב כי תוך שבוע יציג העתק של רישיון עריכת הדין של המתמחה – אולם לא עשה כן. שני הנילונים לא השיבו לתלונה.

 

החלטה

להעמיד את שני הנילונים לדין משמעתי. בנוסף החליטה הוועדה להגיש תלונה למשטרה נגד המתמחה בגין התחזות לעורך דין, שהיא עבירה פלילית.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון