"אתיקה מקצועית" - 55 - התנהגות שאינה הולמת: תקרית אלימה
10.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
מס' ההחלטה:
את 262/13

עובדות

עורך הדין המתלונן טיפל בעניינה של חברתו של המתמחה הנילון, ובמסגרת זו החזיק במשרדו תיק עם מסמכים הנוגעים לטיפול בעניינה. לטענתו, המתמחה הגיע למשרד, ללא תיאום מראש, כשכוונתו ליטול את התיק. במשרד נכחה באותה עת רק המזכירה, אשר יצרה עם המתלונן קשר טלפוני ועדכנה אותו כי המתמחה הגיע למשרד, וכי הוא מבקש לקבל לידיו את התיק. לדברי המתלונן הוא הבהיר למזכירה כי בהעדר ייפוי כוח המסמיך את המתמחה לפעול בשמה של הלקוחה, ומבלי שהוסדר נושא שכר הטרחה, אין למסור למתמחה את התיק. לטענת המתלונן, הנתמכת בתצהיר המזכירה, לנוכח תשובה זו תקף הנילון את המזכירה, עיקם את ידה, חטף ממנה את התיק וברח מן המשרד. המזכירה רדפה אחרי המתמחה, אל מסדרון הקומה, ובסיוע עוברי אורח, חטפה חזרה את התיק מידיו. הנילון טוען כי הגיע למשרד בשליחות חברתו, לאחר שעורכת דין מן המשרד אמרה לה כי היא יכולה להגיע למשרד בזמנה הפנוי ולקבל את התיק לידיה. לכן, לשיטתו, מדובר בהגעה בתיאום מראש. לדבריו, בעת שהגיע למשרד הוא נהג בנימוס מרבי, התיישב על כסא, הסביר כי הגיע לקחת את התיק של חברתו, והמתין בסבלנות לסיום השיחה של המזכירה עם המתלונן. לדבריו לאחר שיחה זו התפרצה כלפיו המזכירה "להוטת כעס", והבהירה כי עד שלא יוסדר שכר הטרחה היא אינה מוסרת לו את התיק. בשלב זה, לפי גרסת הנילון, "יתכן שהיה פגם בשיקול הדעת" והוא נטל את התיק מן השולחן, ועזב בנחת את המשרד. בסופו של דבר הגיעו הצדדים להסדר, אשר כלל התנצלות ופיצוי, והמתלונן ביטל את תלונתו.

 

החלטה

להעמיד לדין משמעתי. גם ללא קשר למקרה האלימות, נטילת המסמכים ללא רשות, בה מודה המתמחה, מהווה עבירה בפני עצמה.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון