"אתיקה מקצועית" - 55 - התנהגות שאינה הולמת: הברחת נכסים
10.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
מס' ההחלטה:
את 245/13

עובדות

המתלונן הוא זוכה בתיק הוצאה לפועל. החייב הוא קרוב משפחה של המתמחה הנילון. לטענת המתלונן, המתמחה סייע לחייב למלט תפיסת רכבו של החייב בהליכי הגבייה. המתמחה פנה בהליך של בקשה למתן פסק דין הצהרתי, במסגרתו בקש מבית המשפט להצהיר כי רכבו של החייב, הינו לכאורה בבעלותו של המתמחה. בית המשפט בפניו העיד המתמחה בהליך, קבע בפסק דינו כדלקמן: "המבקש העיד בפני ולצערי התרשמתי באופן קשה מאד מעדותו. בית המשפט מביע את צערו על עדות זו בשים לב שהמבקש הוא מתמחה במשפטים, אך נראה שהאמת אינה נר לרגליו". בהמשך קבע בית המשפט: "אוסיף ואזכיר את התנהלות המבקש אשר היתה בחוסר נקיון כפים, שכן במועד כלשהו לאחר שהמבקש קבל את צו העיקול ולאחר שהגיש בקשה לעיכוב הליכים, הוציא את הרכב מגבולות המדינה". בית המשפט דחה את הבקשה למתן פסק דין הצהרתי, קבע כי רישום הרכב על שם המתמחה הנו רישום פיקטיבי, וחייב את המתמחה בהוצאות. המתמחה השיב לוועדת האתיקה, כי פעל בעניין זה כאזרח מן המניין ולא כמתמחה. לדבריו, לא שיקר בבית המשפט, אלא גרסתו לא הניחה את דעתו של בית המשפט. עוד טוען המתמחה, כי לא ניתן להסתמך על ממצאי פסק הדין האזרחי במסגרת הליך משמעתי בלשכת עורכי הדין.

 

החלטה

להעמיד לדין משמעתי. המתמחה לא הגיש ערעור על פסק הדין, המכיל קביעות קשות כנגדו. הראיות שצורפו לתלונה מחזקות את הקביעות הללו. בנוסף, המתמחה לא השיב לבקשת הוועדה למסירת תגובה סטטוטורית לתלונה.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון