"אתיקה מקצועית" - 55 - עורך הדין כעד: טיעון שאינו בגדר עדות
10.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
העובדות:
המתלונן הוא אביה של אשה הנמצאת בהלכי גירושין מבעלה. הבעל מיוצג על ידי עורכת הדין הנילונה. המתלונן טוען שהנילונה אמרה בבית הדין הרבני, אשר דן בהסדרי ראייה של ילדם המשותף של בני הזוג, שהיא מכירה את הבעל (הלקוח שלה) ושהוא אדם אחראי, מטפל בילד בצורה טובה, ואין שום סכנה שהילד יהיה אצל הבעל. המתלונן סבור שעורכת הדין עברה על כללי האתיקה בכך שהעידה לטובת הלקוח.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. הוועדה אינה רואה בדבריה של הנילונה בבית הדין הרבני משום עדות האסורה על עורך דין המייצג צד, אלא טיעון בשמו.
מס' ההחלטה:
את 270/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון