"אתיקה מקצועית" - 55 - ניגוד עניינים: חבר בבית הדין המשמעתי של הלשכה לא יכול לייצג נאשמים בבתי הדין המשמעתיים
10.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
השאילתא:
בפני הוועדה הועלתה השאלה העקרונית, האם ראוי כי חבר בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ייצג נאשמים בפני בתי הדין המשמעתיים, בתיקים בהם אינו מופיע, כמובן. שאלה זו התעוררה במסגרת הליך משמעתי בלשכה, בו ביקש הנאשם להיות מיוצג על-ידי עורך דין המשמש כחבר בית הדין המשמעתי באותו מחוז.
ההחלטה:
שאלה זו מעוררת עניין של ניגוד אינטרסים במישור המנהלי וגם שאלה אתית. במישור המנהלי הדבר מעורר חשש לפגיעה בשיקול דעת שממלא חבר בגוף השיפוטי או המעין שיפוטי כאשר הוא נדרש לאותם נושאים כמייצג באופן פרטי. בעניין זה, אנו מפנים לכלל 3 לכללי לשכת עוה"ד (חברי גופים נבחרים או ממונים) התשכ"ט - 1969. בקשר לכך, אפשר להוסיף שהתייצבותו של ממלא תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי במסגרת עיסוק פרטי באותו תחום, עלול ליצור חשש להשפעה לא הוגנת בהליך שבו הוא מייצג באופן פרטי. עמדת ועדת האתיקה הארצית היא, שחבריה אינם יכולים לייצג נאשמים בכל הליך משמעתי, כל עוד הם משמשים כחברים בוועדה. הוועדה פנתה ליושב ראש בית הדין המשמעתי הארצי בלשכת עורכי הדין, אשר סבר כי מי שמכהן כחבר בית הדין המשמעתי לא יוכל לשמש מייצג בהליכים בפני בית הדין בכל מחוז של לשכת עורכי הדין. הוועדה מאמצת עמדה זו.
מס' ההחלטה:
את 92/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון