"אתיקה מקצועית" - 55 - ניגוד עניינים: ייצוג נגד לקוח לשעבר
10.11.2014 | חשוון תשע"ה | גליון מס' 55
השאילתא:
עורכת הדין הפונה ייצגה את אחת מחברות התקשורת בהליכי גבייה. בתוקף תפקידה ניהלה משא ומתן מול חייבים וכן ייצגה את החברה במספר רב של דיונים בבתי משפט. לאחרונה הופסקה התקשרותה של הפונה עם החברה. עורכת הדין שואלת, אם היא רשאית לקבל תיקים
מחייבים המעוניינים שתייצג אותם בבתי המשפט נגד אותה חברה.
ההחלטה:
הוועדה מתירה את הייצוג, ובלבד שאין זיקה בין התיקים שהפונה תקבל על עצמה כעת לבין התיקים בהם טיפלה במסגרת תפקידה הקודם.
מס' ההחלטה:
את/ 134/14
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון