"אתיקה מקצועית" - 54 - הקלטה: הקלטה שאינה אסורה על פי כלל 22
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
העובדות:
המתלונן נשוי לנילונה, שהיא מתמחה בעריכת דין. הנילונה התקינה בבגדי ילדם המשותף מכשיר למטרת האזנת סתר והקלטה, בעת ביקוריו אצל אביו מפאת חששה של האם, שהאב אשר הורחק מביתו, עלול לחטוף את הילד. הנילונה מודה שעשתה כן, אולם מוסיפה, כי הוגשה בעניין זה תלונה למשטרה והיא נסגרה.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. למרות שהמשטרה קבעה שאין אשמה פלילית במעשה הנילונה, הוועדה בדקה אם הנילונה לא עברה עבירה אתית על כלל 22 לכללי האתיקה האוסר את הקלטת לקוח או עורך דין אחר ללא ידיעתם; אלא שבמקרה זה לא הקליטה האישה לקוח או עורך דין אחר.
בסכסוך בין בני זוג קורים מקרים בהם לא בוחלים הצדדים להשתמש באמצעים יוצאי דופן כדי לפגוע האחד בשני. אנו נתקלים לא אחת בניסיון צד לשפר מצבו המשפטי על-ידי העלאת הסכסוך בפני ועדת האתיקה כדי שזו תעניש את בן הזוג המשפטן, עד כדי פגיעה, לפעמים, בפרנסתו. במקרה זה אכן נעשה ניסיון של צד להיעזר בוועדה לצורך המלחמה בצד השני, למרות שהסכסוך נדון בבית המשפט.
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון