"אתיקה מקצועית" - 13 - הנחיות והחלטות ועדת הייעוץ לענייני פרסומת
16.03.2005 | אדר תשס"ה | גליון מס' 13

דברי הקדמה

 

מכוח כלל 3(ח) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001 [להלן: כללי הפרסומת] הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית.

 

כל עורך דין רשאי לפנות, בטרם פרסם, אל הועדה, כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללי הפרסומת.

 

להלן יובאו תמצית ההחלטות שניתנו בעקבות פניות של חברים אל ועדת הייעוץ לענייני פרסומת. ההחלטות חולקו לפי צורות הפרסומת ותכני הפרסומת, שהיא האבחנה הנקוטה בכללי הפרסומת.

 

צורות פרסומת

  • אסור לעורך הדין להפיץ בקרב עובדים של חברה המהווה לקוחה הצעה לשכור את שירותיו לרבות פרוט שכר הטרחה ותחומי עיסוקו. האמור אסור גם אם החברה עצמה תפיץ את העלון שיכין עורך הדין.
  • כאשר לקוח, העובד בארגון מסוים, מציע לפרסם את שירותי המשרד במסגרת עלון המחולק לעובדי אותו מקום – אסור לעורך הדין להסכים לכך ובודאי שלא לשתף פעולה.
  • עורך דין העוסק כמגשר אינו יכול לעשות לעצמו פרסומת כחלק מדף מידע שמפיץ מגשר שאינו עורך דין. וזאת גם אם הפרסומת תעמוד בתנאי כללי הפרסומת שכן צורת הפרסומת הזו אינה מותרת בכללים. פעולה כאמור יכול ותהווה שידול אסור לפי סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין.
  • פנייה למחלקה משפטית של מוסדות וארגונים, ובה ציון העובדה שנפתח משרד חדש או שמוזג משרד חדש, תוך ציון שמות עורכי הדין ותחומי העיסוק של המשרד – מהווה שידול אסור לפי סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין והנה פרסומת אסורה.
  • מכתב של עורך דין אל ציבור רואי חשבון ובו פנייה להפנות אליו את לקוחותיהם הזקוקים לייעוץ משפטי – מהווה שידול אסור לפי סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין והינה פרסומת אסורה. יצוין כי לשכת עורכי הדין מאפשרת לעורכי דין לפנות לעורכי דין בלבד פעמיים בשנה במכתב ובו הצעה לשירותים משפטיים אך לא לכל אדם אחר או בעל מקצוע אחר.
  • מותר לעורך דין לנהל פורום מקצועי-משפטי באינטרנט של מי שאינו משרד עורכי דין. במקרה כזה, כרטיס הביקור של מנהל הפורום יכלול רק את הפרטים המותרים לפי כלל 3(ב) ו- (ג) לכללי הפרסומת.
  • כרטיס ביקור מגנטי של עורך דין (כזה הניתן לתלייה על מקרר) – אסור. ראשית, מקובל, שכרטיס ביקור, המכבד את בעליו, עשוי מנייר. שנית, יש חשש שעצם היות הכרטיס ממוגנט, יוביל ליצירת פרסומת אסורה, גם ללא שליטת עורך הדין. שלוש, פורסמה החלטה של הועדה האוסרת על פרסומת לעורך דין כחלק מלוח פרסום מגנטי המיועד לתליה על מקררים.

 

תכנים של פרסומת

  • עורך דין רשאי לפרסם תחומי עיסוק שונים לכל סניף וסניף של המשרד.
  • נייר מכתבים של משרד עורכי דין לא יכלול שם של משפטן בעל תואר LL.B שטרם הוסמך כעורך דין. התנאי הבסיסי לרשום על נייר מכתבים הוא דבר היותו עורך דין.
  • מודעה העוסקת בהקמת רשת/ות של משרדי עורכי דין למטרת הפנייה הדדית וגיוס לקוחות בשיטת שיווק מפה לאוזן הידועה גם כשיטת רשת BNI - הינה מותרת. אך אין בהחלטה כדי להכשיר פרסומת אסורה שתעשה על-ידי עורכי הדין שיענו למודעה או על-ידי היוזם שלה.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון