"אתיקה מקצועית" - 13 - פרסומת: פרסום מאמר משפטי על-ידי עורך דין
16.03.2005 | אדר תשס"ה | גליון מס' 13
השאילתא:
באלו תנאים יכול עורך דין לפרסם מאמר משפטי, בעיתונות ובאינטרנט, כדי שלא יפר את כללי הפרסומת?
ההחלטה:
א. עו"ד רשאי לפרסם מאמר משפטי בסוגיות משפטיות כלליות.
ב. אין לנצל את המאמר לעשיית פרסומת. עורך הדין רשאי לציין במאמר אך ורק את שמו ותוארו כעורך דין ללא כל תוספות אחרות, לרבות דרכי התקשרות ותחומי עיסוק.
ג. ככל שמדובר בתשובות לפנית קוראים של העיתון, ניתן לציין את פרטי מערכת העיתון בלבד, לצורך קבלת פניות הקוראים.
ד. אין לפרסם מאמר או ראיון או ייעוץ מקצועי כאשר עוה"ד משלם עבור הפרסום או מתפרסמת מודעה בתשלום ע"י אותו עו"ד, באותו גליון. [אין מספר להחלטה, הדיון הועבר מועדת ייעוץ לעייני פרסומת]
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון