"אתיקה מקצועית" - 45 - הנחיות והחלטות ועדת הייעוץ לענייני פרסומת
12.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45

דברי הקדמה: מכוח כלל 3(ח) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001 [להלן: כללי הפרסומת] הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית.

כל עורך דין רשאי לפנות, בטרם פרסם, אל הוועדה, כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללי הפרסומת.

להלן יובאו ההחלטות שניתנו בעקבות פניות של חברים אל ועדת הייעוץ לענייני פרסומת. ההחלטות חולקו לפי צורות הפרסומת ותכני הפרסומת, שהיא האבחנה הנקוטה בכללי הפרסומת.

 

צורות פרסומת:

 • עורך דין רשאי לשלוח, עד פעמיים בשנה, מכתב לעורך דין פרטי בלבד ובו הצעה למתן שירותים משפטיים (מתווה שאושר בעבר על ידי הוועד המרכזי). לא ניתן לשלוח מכתב שכזה לעורך דין שהוא יועץ משפטי של מוסד/ארגון/חברה הואיל ויש בכך שידול אסור של לקוח.
 • אסור שימוש בקופונים כאמצעי פרסומת ושיווק למשרד עורכי דין ואסור לעורכי דין לפרסם באתר המציע קופונים.
 • אסורה פרסומת על אטב משרדי. בדיוק כפי שאסורה פרסומת על עטים, לוחות שנה ומגנטים.
 • אין מניעה שמשרד עורכי דין יתמוך כלכלית בספורטאי, אך אין להתיר פרסום מתן התמיכה באמצעות פרסומת על גבי החולצה או במקומות נוספים הואיל ומדובר בפרסומת שלא הותרה במפורש בכללים. 

תכנים של פרסומת:

 • אתר אינטרנט של משרד עורכי דין לא יכלול קטעי וידאו של כתבות טלוויזיה בהם הופיע עורך הדין הן בליווי מלל קולי והן ללא מלל קולי.
 • באתר אינטרנט של המשרד ניתן לפרסם מצגות בתנאי שהתמונות והאיורים במצגת אינם פוגעים בכבוד המקצוע והמצגת היא ללא מלל קולי (כלל 3(ה)).
 • האיסור על שימוש במלל קולי באתר אינטרנט הקבוע בכלל 3(ה) הוא איסור החל על כל שימוש במלל קולי באתר.
 • באתר אינטרנט של המשרד ניתן לפרסם פסקי דין בהם נטל המשרד חלק לרבות שמות הצדדים, בהעדר התנגדות של הלקוחות כי שמם יפורסם.
 • מאחר וכללי הפרסומת קובעים רשימה סגורה של פרטים מותרים בפרסום שלא ניתן להוסיף עליה אזי, באתר אינטרנט של המשרד לא ניתן לציין פרטים אישיים שאינם בהתאם לרשימה.
 • "מגשר מהו"ת" הוא תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו כדרישת כלל 3(ב)(5) כך שניתן לכוללו באתר אינטרנט ובמדריכים מקצועיים מסווגים.
 • ניתן לקרוא למשרד עורכי דין "משרד עריכת דין".
 • אין לכלול בכותרת נייר המכתבים של המשרד ציטוט. למשל, ציטוט מהתנ"ך או של הוגה דעות.
 • במידע בכתב שרשאי עורך דין למסור ללקוח לפי דרישת הלקוח (כלל 5)  מותר לציין שיש למשרד תו תקן ISO.

 

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון