"אתיקה מקצועית" - 45 - דין משמעתי: החלטת ועדת האתיקה הארצית גוברת על החלטת ועדת אתיקה מחוזית
12.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
העובדות:
במקרה הנדון החלטת ועדת האתיקה הארצית קבעה שאסור לעורך דין ישראלי להחתים על תצהיר בחו"ל או לאמת שם יפוי כח (החלטה מספר את 368/07 שפורסמה ב-אתיקה מקצועית 28 עמ’ 2). אך ועדת האתיקה של ועד מחוז תל-אביב קיבלה לאחר מכן החלטה הסותרת את החלטת ועדת האתיקה הארצית (החלטה פורסמה ב- עט ואתיקה גיליון 94, 2011).
ההחלטה:
סעיף 18ב(ח) לחוק הלשכה קובע במפורש כי ועדת אתיקה מחוזית לא תפעל בסתירה להחלטה של ועדת האתיקה הארצית. עמדת הוועדה הארצית בעניין אימות תצהירים בחו"ל גוברת ומחייבת את כלל עורכי הדין.
מעבר לדרוש נבהיר, שמקום בו מנסח עורך דין מסמך שאינו תצהיר, משום שאינו עומד בדרישות דיני הראיות, אך מכתיר מסמך זה כ’תצהיר’, הוא עלול לגרום להטעיה רבתי ולכן לא די באפשרות שהגורם אליו מוגש התצהיר יעמוד על כך בעצמו לאחר עיון מדוקדק במסמך.
מס' ההחלטה:
את 292/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון