"אתיקה מקצועית" - 45 - דין משמעתי: שימוש מותר בפסק דין משמעתי שפורסם
12.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
השאילתא:
עורך הדין הפונה מבקש להגיש בשם לקוחו תביעה נגד עורך דין אחר ולצרף אליה פסק דין משמעתי שמצוי בידו בו הורשע הנתבע ונגזר עליו עונש משמעתי. הלקוח של הפונה הוא המתלונן בהליך המשמעתי, ופסק הדין עוסק, לפי טענתו, ברשלנותו החמורה של הנתבע שגרמה ללקוח לנזקים. מטרת צירוף פסק הדין לכתב התביעה היא להוכיח את עילת התביעה. האם בצרוף פסק הדין המשמעתי עובר עורך הדין עבירה משמעתית?
ההחלטה:
בנסיבות המקרה, משפסק הדין המשמעתי אינו אסור לפרסום ועוסק באותה פרשה, אין מניעה אתית לצרפו לכתב התביעה.
מס' ההחלטה:
את 340/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון