"אתיקה מקצועית" - 45 - שימוש לרעה בהליכי משפט כעילה להעמדה לדין משמעתי
12.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
העובדות:
הנילונה המייצגת בנק נושה פתחה תיקי הוצאה לפועל כנגד המתלונן הגם שבית המשפט נתן עוד קודם לכן, ובנוכחות הנילונה, צו עיכוב הליכים נגד המתלונן (בקשר עם צו כינוס שניתן כנגד המתלונן בראשיתו של הדיון האמור). ויודגש כי התיקים בהוצאה לפועל נפתחו על-ידי הנילונה עוד בזמן שצו הקפאת ההליכים היה בתוקף.
הנילונה השיבה שהתיק הראשון בהוצאה לפועל נפתח עוד לפני שצו הכינוס נכנס לתוקף ובהמשך נפתחו עוד מספר תיקים. פתיחת התיקים הנוספים נעשו על-ידה בתום לב ואילו הייתה מקבלת פנייה ישירה מצד המתלונן הייתה מורה על עיכוב ההליכים באופן מידי. הנילונה מציינת שברגע שנודע לה מתוך כתבי בי-דין של המתלונן על טענה זו ביקשה מההוצאה לפועל לעכב את כל ההליכים, וכך נעשה בפועל. עוד מציינת הנילונה שלמתלונן לא נגרם נזק ומשכך לא פנה אליה בבקשה לעכב את ההליכים אלא העדיף לפנות ישירות בתלונה אל ועדת האתיקה כדי להטרידה.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. נקיטה בהליכי הוצאה לפועל בניגוד להוראות 350 לחוק החברות, עלולה להיחשב כשימוש לרעה בהליכי בית משפט. שומה על עורך הדין לפעול לפי החוק. יחד עם זאת, בנסיבות העניין, לא מצאנו הצדקה להעמיד את הנילונה לדין משמעתי.
מס' ההחלטה:
את 156/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון