"אתיקה מקצועית" - 45 - חסיון בהליך גישור לא חל על דברי איום שהושמעו במסגרת הגישור
12.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
השאילתא:
עורך הדין הפונה ייצג לקוח בהליכי גישור. במהלך פגישת הגישור, אמר בא-כוח הצד השני שאם לא יקבלו את מבוקשם (פינוי נכס) הם יפעלו "בשיטת מרגול" או דברים ברוח זו תוך שימוש בשם מרגול. לאחר מכן, כינה אותו בא-כוח הצד השני "שקרן". שאלתו האם יש חסיון על דברם אלו.
ההחלטה:
על הליכי גישור יש חיסיון, והפרת החיסיון היא עניין אתי. יחד עם זאת, ההכרעה המשפטית האם החיסיון חל בנסיבות העניין אינה שאלה אתית אלא נובעת מהדין המהותי. יחד עם זאת, אפשר להעיר כי החיסיון על הליכי הגישור בא למנוע הבאת ראיות שהושגו במהלך הגישור (בין ראיות חפציות ובין דבריו של אחד המשתתפים) במסגרת בירור משפטי של סכסוך בין הצדדים. החיסיון אינו מקים חסינות מפני תביעה או תלונה כאשר יש יסוד סביר לכך שאחד המשתתפים חרג מהמותר במסגרת הגישור. כך, כאשר אחד המשתתפים בגישור עובר עבירה, מאיים או מתבטא באופן לא אתי – העובדה שהדבר אירע במסגרת גישור אינו יכולה להשתיק את הנפגע.
מס' ההחלטה:
את 294/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון