"אתיקה מקצועית" - 45 - ניגוד עניינים: הפסקת ייצוג של לקוח עקב התחלת ייצוג של צד שכנגד בידי עורך הדין בעניין אחר
09.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
מס' ההחלטה:
את 242/10

עובדות

הנילון טיפל בתביעה שהגיש המתלונן נגד בנק למשכנתאות. לאחר שלוש שנים מאז הוגשה התביעה ועוד בטרם נערך קדם משפט, הודיע המשרד באמצעות אחד הנילונים, מי שהוביל את התביעה, כי הוא מפסיק את הייצוג וזאת בשל הסכם ייצוג שחתם עם חברת האם של הנתבע. המתלונן מדגיש את שביעות רצונו והערכתו לניהול ענייניו והאמון שרכש להם ולפיכך עוגמת הנפש והתסכול עם החלטתם על הפסקת הייצוג. המתלונן מלין על הפרת ההסכם איתו לאור ההחלטה העסקית של משרד עורכי הדין להעדיף את הבנק כלקוח על פניו.

 

הנילונים השיבו שהפסקת ייצוג המתלונן נעשתה בהתאם להוראת כלל 13 וכי קבלת הייצוג של הבנק התרחשה כדלקמן: אל משרדם הצטרף כשותף עורך דין אשר החל לעבוד במשרד רק כשלושה חודשים לאחר תחילת ייצוג המתלונן על-ידי המשרד. בטרם הצטרף למשרד, פנה אותו עורך דין אל הבנק והציע את שרותיו כעורך דין חיצוני. אז נאמר לו כי באותה עת הבנק לא נזקק לעורכי דין נוספים, אך הם שומרים לעצמם את הזכות לפנות אליו בהמשך. מאז לא היה כל קשר אל הבנק ורק שלוש שנים אחרי שעורך הדין הצטרף למשרדם פנה אליו הבנק והודיעו לו כי נבחר לייצגו. הנילונים מדגישים שהמשרד לא פעל להתקשר עם הבנק בעת שהמתלונן יוצג על-ידם כנגד חברת הבת של אותו הבנק. עוד מציינים הנילונים את חוק יסוד חופש העיסוק כך שכפי שהלקוח חופשי להפסיק את ההתקשרות עם עורך הדין בכל עת זכאי עורך הדין לעשות כך.

 

החלטה

להעמיד לדין משמעתי. מצופה מעורכי הדין שלא להביא עצמם לניגוד עניינים ולקבל את הבנק כלקוח. או לכל הפחות, לדחות את תחילת ההתקשרות עם הבנק למועד סיום הטיפול בלקוח המתלונן, או להסדיר העברת עניינו באותם תנאים לעורך דין אחר אשר יהא מקובל על הלקוח.

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון