"אתיקה מקצועית" - 45 - ניגוד עניינים: עורך דין העורך הסכם עבור שני צדדים צריך לציין בהסכם את מי הוא מייצג
09.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
העובדות:
המתלונן טוען שהנילון ערך הסכם זוגיות בינו לבין אשתו ולאחר מכן ייצג את האישה נגד המתלונן ובכך פעל בניגוד עניינים אסור. הנילון השיב שהוא אכן ערך את ההסכם אך ייצג רק את האישה ורק היא שילמה את שכרו.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. בעריכת ההסכם ייצג הנילון ייצג רק את האישה ומשכך לא נוצר ניגוד עניינים כאשר ייצג אותה למול המתלונן. הוועדה מעירה לנילון שבעתיד עליו לגלות במפורש, בין בהסכם שכר הטרחה ובין בגוף ההסכם שערך, את מי מהצדדים הוא מייצג.
מס' ההחלטה:
את 166/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון