"אתיקה מקצועית" - 45 - ניגוד עניינים: ייצוג נאשם כאשר עורך דינו ייצג את עדת התביעה בעת שנאשמה באותה פרשה
09.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
מס' ההחלטה:
את 142/11

שאילתא

עורך הדין הפונה מייצג נאשם במשפט פלילי, וכן אחת מעדות התביעה באותו משפט, אשר הועמדה לדין בנפרד באותה פרשה ומשפטה הסתיים בהסדר טיעון. האם יש בייצוג הנאשם במקרה האמור משום ניגוד עניינים אסור?

 

החלטה

מקרה זה נכלל בגדר כלל 14(א) לפיו יש לבחון האם קיים חשש לניגוד עניינים עקב ייצוג עדת התביעה בתיק הקודם שעסק באותה פרשה. על מנת להכריע, על הוועדה לבחון פרטים נוספים: מה טיב עדותה הצפויה של העדה? האם מדובר בעדה טכנית או מהותית? מה עמדת התביעה בסוגיה זו? מה עמדת הנאשם ומה עמדת העדה-לקוחה לשעבר בשאלה? האם ניתן לייתר את עדות העדה ולהסתפק בהגשת הודעתה במשטרה? האם הפגם נרפא כאשר עורך דין אחר יחקור את העדה?.

בנסיבות העניין, מוצע לפונה להעביר לוועדה את הפרטים החסרים או לפנות לבית המשפט השומע את התיק ולכרוך את שאלת ניגוד העניינים, המשך הייצוג ו/או חקירתה הנגדית של העדה בשאלת כשרותה להעיד.

 

הערת העורכת

חשוב לשים לב לשלושה מקרים נוספים בהם עסקה הוועדה בשאלה זהה של ניגוד עניינים: בהחלטה מספר את 123/07 קבעה הוועדה שעורך דין המייצג נאשם אינו יכול לייצג עד תביעה נגדו במשפט פלילי מקביל גם אם אין ניגוד עניינים לגופו של עניין (פורסם ב- אתיקה מקצועית 28 עמ' 3 (2008)) בהחלטה מספר את 46/09 קבעה הועדה שסניגור היודע מידע משמעותי לגבי עד תביעה כיוון שייצג אותו בעבר, אינו יכול להמשיך ולייצג במשפט בו הלקוח לשעבר מעיד (פורסם ב- אתיקה מקצועית גיליון 33 עמ' 6 (2009)). בהחלטה מספר את 314/09 הסכימה הוועדה לאשר בקשה להמשך ייצוג, רק לאחר שהסניגור הסכים לקבל הודעת הנאשם/הלקוח לשעבר/העד ללא חקירה נגדית ואף להימנע מלחלוק על הגרסה שאותו עד הציג במשטרה (פורסם ב- אתיקה מקצועית גיליון 36 עמ' 4 (2010).

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון