"אתיקה מקצועית" - 45 - סעיף 84: אסור להתנות את שכר הטרחה בייצוג נפגע עבירה בגובה הפיצויים שיפסקו לטובת הנפגע בהליך הפלילי
07.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
השאילתא:
האם רשאי עורך דין המייצג נפגע עבירה פלילית לערוך הסכם שכר טרחה לפיו גובה השכר בגין ליווי נפגע העבירה בהליך הפלילי ייקבע כאחוז מסוים מהפיצוי שיפסק לזכות הנפגע בהליך הפלילי?
ההחלטה:
התניית שכר הטרחה בגובה הפיצוי שייפסק (ובמובלע, בעצם השגת התוצאה המרשיעה) עלולה לתמרץ השפעה חיצונית על ההליך הפלילי, לפגום ביכולת להגיע לחקר האמת ולפגוע בזכויות נאשמים. להבנתנו, הן לשונו והן תכליתו של סעיף 84(א) לחוק תומכים בפרשנות לפיה איסור התניית שכר הטרחה בתוצאה יחול כלפי כל הצדדים המעורבים וביחס לכל תוצאה שמקורה במשפט הפלילי.
מס' ההחלטה:
את 169/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון