"אתיקה מקצועית" - 45 - כלל 22 וחסיון: הקלטת לקוח לשעבר
07.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
השאילתא:
עורך הדין הפונה ייצג לקוחות בקשר לעסקת מקרקעין. שכרו נקבע בהסכם שכר טרחה, תוך התניה שאם יעדיפו הלקוחות להפסיק את ייצוגו, ישולם מלוא שכר הטרחה. עם סיום המשא ומתן עם קבלנים אשר רכשו את הקרקע, הפסיקו הלקוחות את ייצוגו של הפונה, מבלי שהודיעו לו ומבלי ששילמו שכר טרחתו. הלקוחות לשעבר ממשיכים לסרב לשלם את שכר טרחתו לפיכך הוא מבקש להקליט אותם. מכאן השאלה האם ניתן לבצע את ההקלטה ולעשות בה שימוש בתביעה במידת הצורך.
ההחלטה:
לפי העובדות המוצגות על-ידי הפונה, דהינו עורך אינו מייצג עוד את מי שהיו בעבר לקוחותיו ובינם לבינו קיים סכסוך בעניין שכר טרחתו, האיסור שבכלל 22 אינו חל.
אשר לשימוש בתוצרי ההקלטה, תמשיך לחול על עורך-הדין חובה להימנע מפגיעה בחיסיון עורך דין-לקוח באשר לייצוג, מעבר לנדרש לצורך ניהול הסכסוך.
מס' ההחלטה:
את 243/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון