"אתיקה מקצועית" - 45 - ניכוי שכר טרחה מכספי פיקדונות ללא הסכם בכתב מהווה עבירה
07.02.2012 | שבט תשע"ב | גליון מס' 45
העובדות:
עורך הדין הנילון ייצג את המתלונן בתיק תאונת עבודה שהינו גם תאונת דרכים, וקיבל כספים עבור המתלונן הן מהפוגע והן מהביטוח הלאומי. בין הצדדים לא נחתם הסכם כתוב באשר לשכר הטרחה שישולם. לטענת המתלונן סוכם בעל-פה ששכר הטרחה ישולם רק בעבור הפיצויים שיתקבלו באשר לתאונת הדרכים לפי החוק. למרות זאת, הנילון גבה מהכספים שהתקבלו אצלו מהביטוח הלאומי ומחברת הביטוח הן את הסכום האמור והן סכום נוסף בעבור הטיפול בביטוח הלאומי. את הסכום האחרון הזה ניכה הנילון לעצמו, בלי הסכמת הלקוח, מכספים שקיבל עבורו.
הנילון מאשר שנכרת רק הסכם בעל-פה ביחס לשכר הטרחה, אך לטענתו בפירוש סוכם על השיעור אותו נטל לעצמו, וכי מותר היה לו לנכות את שכרו זה מתוך התקבולים שהגיעו לידיו עבור המתלונן לפי אותו הסכם שבעל-פה.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי. ללא הסכם שכר טרחה מפורש וחד משמעי, ורצוי בכתב, המתיר ניכוי שכר טרחה מפיקדונות הנשמרים אצלו עבור הלקוח (גם אם מדובר בתקבולי גבייה) אין עורך הדין זכאי לנכות שכר טרחה מכספים אלו, בעיקר כאשר קיימת מחלוקת בינו לבין הלקוח לגבי שיעור שכר הטרחה לו הוא זכאי.
מס' ההחלטה:
את 17/11
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון